محصولات جانبی آجر

محصولات جانبی آجر نما شامل: نانو آجر نما، پودر بندکشی آجر، محلول شستشوی آن، رنگ مخصوص آجر و چسب آجر است.

بیشتر بخوانید

مصالح نصب آجر (Materials for brick installation) دارای انواع مختلفی هستند که عبارتند از:
پودر بندکشی آجر
چسب آجر
محلول شستشو آجر
نانو و رزین آجر
صلیب یا اسپیسر
ماله
تراز (معمولی یا لیزری)
دستکش
بیل
سطل