در این پروژه تصاویر نمای ساختمان سه طبقه با آجر نسوز و سنگ را شاهد هستیم. این نمای ساختمان با سبک مدرن طراحی شده و از آجر نسوز نما برای اجرای نمای اصلی آن استفاده شده است.